دستگاهها و تجهیزات

دستگاه تمام اتوماتیک MINDRAY

دستگاه تمام اتوماتیک MINDRAY با کنترل کیفی جهت انجام CBC

دستگاه BA400

دستگاه BA400 جهت انجام تست های بیوشیمیایی (قند، کلسترول ،تری گلسیرید،سدیم،پتاسیم،..) NA-K-LI با استفاده از کیتهای BIOSYSTEMS

دستگاه تمام اتوماتیک LIAISON

دستگاه تمام اتوماتیک LIAISON ساخت ایتالیا- آمریکا جهت انجام کلیه آزمایشهای هورمونی ایمونولوژی و تومورمارکر به روش Chemiluminescence با دقت فوق العاده و در کمترین زمان ممکن با استفاده از کیت های مصرفی خاص خود دستگاه ساخت ایتالیا و آمریکا.

دستگاه immulite2000xpi2

دستگاه immulite2000xpi یکی از بزرگنرین و دقیقترین دستگاههای ایمنواسی حال حاضر با مکانیسم کمی‌لومینسانس است که قابلیت اندازه گیری دقیق تیتر آنتی ژن و آنتی بادی های انواع پاتوژنها ، طیف گسترده ای از آلرژنها، انواع متابولیت های آهن و استخوان، هورمونها ی اندوکرین و تیروئید، مارکرهای خودایمنی، متابولیک، اونکولوژیک و... را دارا می باشد

دستگاه نیمه اتوماتیک فتومتر

دستگاه نیمه اتوماتیک فتومتر ساخت فرانسه جهت Bio Merieux تست های بیوشیمی Back up

سیستم پیشرفته الکتروفورزیز

سیستم پیشرفته الکتروفورزیز ساخت فرانسه جهت تست هموگلوبین الکتروفورزیز و Helena و پروتئین الکتروفورز

سایر تجهیزات

سایر موارد هر آنچه جهت تجهیز یک آزمایشگاه با کیفیت بالا و بر اساس آخرین دستوالعمل های بین المللی لازم است تهیه و دائما مورد ارزیابی و کنترل کیفی و کالیبراسیون قرار می گیرد.

img
img
img
img