بخش های تخصصی

img

در بیوشیمی خون آزمایشات متنوعی از جمله آزمایش قند، اوره، چربی، اسیداوریک،آنزیم کبدی ، کلسیم و ... انجام می شود

img

در بیوشیمی ادرار تشخیص بیماری های نظیر سنگ کلیه و عفونت دستگاه ادراری ، دیابت ، فشار خون بالا وبعضی بیماری های کبدی و کلیوی انجام می شود.

img

آزمایشات انجام شده در این بخش به بررسی و شمارش سلولهای خونی که شامل گلبول سفید ،گلبول قرمز ،هموگلبین،هماتوکریت،پلاکت پرداخته و همچنین سدیمانتاسیون سرعت رسوب گلبول قرمزخون را مشخص مینماید

میکروب‌شناسی یا میکروبیولوژی که به بررسی شکل، ترکیب، خواص و بیماری‌زایی ریزسازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها) یا جانداران بسیار ریز شامل پروکاریوتها(باکتری‌ها)، ویروسها، و یوکاریوت‌هایی مانند قارچ و تک سلولی‌ها یا پروتوزوئرها می پردازد.

img

در این بخش با استفاده از تجهیزات مدرن ، هورمونهای مختلف از جمله انسولین، گلوکاگون، هورمون رشد، هورمونهای تیروئید،کورتیزول، هورمونهای جنسی مانند تستوسترون، استروژن و پروژسترون، رنین، آلدوسترون، هورمون ضد ادراری، اکسی توسین، پرولاکتین و ... با دقت بالا مورد آزمایش قرار می گیرد.

در این بخش که به بررسی سلول های ایمنی بدن ( لنفوسیت ها ، ماکروفاژ ها و ... ) ، بافتها و مولکول‌های محلول در خون ( آنتی بادی ها، کمپلمان و سایتوکاینها و ...) و انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه جهت تشخیص بیماری هایی نظیر هپاتیت ، ایدز،لوپوس و... می پردازد

img

در این بخش آزمایشاتی نظیرسی ریو اکتیو پروتئین ، روماتوئیدفاکتور،رایت ، کمبس و ...جهت بررسی بیماری هایی نظیر روماتیسم ، تب مالت ،حصبه ،سیفلیس انجام می شود