• دکتر سهیلا گلستانی

  دکترای علوم آزمایشگاهی فارغ التحصيل ازدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران موسس و مسئول فني آزمايشگاه می باشند که قبل از تاسيس آزمايشگاه جم به مدت چند سال درمناطق محروم كشور مشغول خدمت و كسب تجربه بوده اند.

 • فرشاد موسوی

  كارشناس نمونه و ملّي كشور در سال 1380
  درجه تحصيلي: كارشناس علوم آزمايشگاهي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  سال فارغ التحصيلي : 1378
  سوابق كاري : استخدام در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال 1370- از سال 1378 تا سال 1386 به عنوان سوپروايزر درآزمايشگاه بيمارستان عيسي بن مريم(ع) مسئوليت اين آزمايشگاه را بر عهده داشته است و تاكنون نيز در آزمايشگاه مذكور شاغل مي باشد

  • صادق فیض اله زاده

   فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ایمونولوژی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1378 ، دانشجوی دکتری ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، 3 سال سابقه تدریس در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آزاد مرند – پرستاری خوی با یازده سال سابقه کاردر آزمایشگاه می باشند. مقالات متعددی از ایشان در مجله تشخیص و مجلات معتبر دیگر ارائه گردیده است

   • سید مجتبی آیتی

    درجه تحصيلي: كارشناس علوم آزمايشگاهي از دانشگاه علوم پزشكي ایران - تهران
    سال فارغ التحصيلي: 1365
    سوابق كاري : استخدام در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال 1370
    27 سال سابقه كار در آزمايشگاه هاي بيمارستان هاي دولتي و خصوصي و هم اكنون در آزمايشگاه بيمارستان عيسي بن مريم(ع) شاغل مي باشد. ايشان در همه كلاس هاي آموزش ضمن خدمت شركت نموده است

 • مهری ناصر العدل

  درجه تحصيلي : كارشناس بيولوژي
  سال فارغ التحصيلي : 1378
  سوابق كاري : 14 سال سابقه خدمت در بخش هاي پذيرش و جوابدهي آزمايشگاه

 • مصطفی زاهد طهرانی

  درجه تحصيلي : كارشناس ارشد میکروبیولوژی
  سوابق كاري : 3 سال سابقه کار در بخش های میکروبیولوژی - سرولوژی-هماتولوژی و هورمون شناسی

  دارای مدرک کاربری دستگاه simens immulite2000xp

  دارای مدرک دوره های PCRاز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • آزاده رهامی

  درجه تحصيلي : كارشناس میکروبیولوژی

 • زهرا خانبازی

  درجه تحصيلي : كارشناس میکروبیولوژی

 • مینا بارانی

  درجه تحصيلي : كارشناس میکروبیولوژی